Solárne panely

Na možnosť dotácie na ekologické zariadenia produkujúce energiu sa čakalo dosť dlho a prišla len pred pár rokmi. Stalo sa tak vďaka Národnému programu Zelená domácnostiam.

Avšak aj tento operačný program má svoj strop – inými slovami, peniaze sa nedostanú ku všetkým, ktorí o ne požiadajú. Aby si pri žiadosti uspeli, budete musíte trpezlivo plniť podmienky a byť trpezliví. Dobrou správou je, že ide o zdroje z eurofondov, čiže objem peňazí je väčší, než by si mohla dovoliť naša republika osamote.

Podmienky na získanie dotácie pre solárne systémy (ale aj iné OZE – obnoviteľné zdroje energie) sú dané dopredu. Štát zároveň v desiatich krokoch odporúča ako postupovať, ak keď chcete získať onú poukážku, ktorá vám pomôže preplatiť až 50% nákladov na inštaláciu zariadenia. Nuž a potom sú tu ďalšie odporúčania – najlepšie je si ku všetkému sadnúť a celú problematiku seriózne naštudovať. Preto ona rada s robením si domácich úloh z titulku tohto článku. Pomôžme si teda pár radami:

  1. Na čo všetko sa dotácie vzťahuje? Pod spomínanými OZE rozumieme fotovoltaiku a solárne kolektory, veterné turbíny, kotle na biomasu a tepelné čerpadlá. Avšak všetky zariadenia majú mať výkon do 10 kilowattov (na domáce použitie), hoci prebytky energie sa dajú predávať do siete, primárne nejde o zariadenie na podnikanie. Dobré je aj to, že do dotácie sa počíta aj cena inštalácie do domácnosti.
  2. Veľmi dôležité je postupnosť krokov. Inštalácia zariadenia by mala prebehnúť až po prebratí poukážky a podpise zmluvy. Nie naopak – preplatiť už vykonanú prácu by sa nemalo. Inštalácia musí obsahovať všetky povinné revízie. Pri rozhodovaní o udelení dotácie by sa nemalo prihliadať na rozsah inštalácie, tzn. väčší investori by nemali dostať prednosť pred menšími a naopak.
  3. Zhotovitelia (firmy) majú v celom procese veľmi dôležitú úlohu, teda nielen tú, že zariadenie fyzicky namontujú. Zhotoviteľ musí byť na zozname Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a preberá aj podstatnú časť administratívnej práce. Čiže komunikujete so zhotoviteľom, nie agentúrou a práve zhotoviteľ vám oznámi, či máte právo na dotáciu alebo nie. Preto je výber firmy veľmi dôležitý.
  4. Aj výber technológií môže byť pre laika komplikovaný. Zhotoviteľ by vám mal veľmi úprimne odpovedať na otázky a poradiť vám, čo je pre vás najvýhodnejšie. Nielen kvôli výške dotácie, ale aj kvôli výkonu systému, jeho životnosti a ďalším faktorom. Výška dotácie sa väčšinou odvíja od jedného kilowattu inštalovaného výkonu.

 

O autorovi Zobraziť všetky články

admin